Marcha di Seu 2016
Ban Pe Ban Pe 100
Anochi Final Kantado Mayo 2016
Tres Anochi Kantado Mayo 2016
Dos Anochi Kantado Mayo 2016
Prome Anochi Kantado Mayo 2016